Kolory przewodów w instalacjach jedno oraz trójfazowych

Kolor izolacji przewodu stanowi informację o funkcji pełnionej przez dany przewód w instalacji. Dzięki stosowaniu kolorowych izolacji przewodów możliwe jest bezpieczne prowadzenie prac przez osoby zajmujące się konserwacją, naprawami czy montażem urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w instalacjach „nieznanych”.

W związku z powyższym istotną, pod względem bezpieczeństwa, kwestią jest konsekwentne stosowanie przewodów posiadających odpowiedni dla pełnionej funkcji kolor izolacji, określony w obowiązujących normach branżowych. Dodatkowo „trzymanie się” wytycznych zawartych w normach gwarantuje jednolitość oznaczeń w instalacji, co z kolei przekłada się na zminimalizowanie ryzyka związanego z wystąpieniem nieprawidłowości w podłączeniach urządzeń.

Normą określającą oznaczenia oraz kolory izolacji przewodów w instalacjach jednofazowych oraz trójfazowych jest norma PN-HD 308 S2:2007.

Zgodnie z treścią wymienionej powyżej normy w instalacjach jednofazowych przewód:
- fazowy „L” oznaczamy kolorem BRĄZOWYM, CZARNYM lub SZARYM
- neutralny „N” oznaczamy kolorem NIEBIESKIM
- ochronny „PE” oznaczamy kolorem ŻÓŁTO-ZIELONYM
natomiast w instalacjach trójfazowych przewód:
- 1 fazy „L1” oznaczamy kolorem BRĄZOWYM
- 2 fazy „L2” oznaczamy kolorem CZARNYM
- 3 fazy „L3” oznaczamy kolorem SZARYM
- neutralny „N” oznaczamy kolorem NIEBIESKIM
- ochronny „PE” oznaczamy kolorem ŻÓŁTO-ZIELONYM

Przewód ochronno-neutralny „PEN” występujący w układach sieciowych TN-C oznaczamy kolorem ŻÓŁTO-ZIELONYM. Dodatkowo na końcach przewodu można umieścić niebieski oznacznik wykonany np. z rurki termokurczliwej, dzięki czemu funkcjonowanie danego przewodu jako ochronno-neutralnego zostanie dodatkowo wyeksponowane.

Posted in Elektroenergetyka and tagged , , .